Opzeggen

Opzeggen kan op het moment dat u de herroepingstermijn van 14 dagen heeft gepasseerd. U kunt op ieder gewenst moment opzeggen. Tevens is het altijd mogelijk om na het opzeggen van uw lidmaatschap weer opnieuw een lidmaatschap aan te gaan. Mocht u op willen zeggen dan leggen wij u uit hoe u dit kunt doen.

Uw huidige lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap – behoudens opzegging – automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Deze voor onbepaalde tijd voortgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De wijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging staan hieronder. Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kunt u opgevraagd via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be

Opzegging van het lidmaatschap
Indien het lid het lidmaatschap na 1 jaar niet wenst voort te zetten, dient deze te worden opgezegd met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar. De opzegging geschiedt in het eerste jaar tegen het einde van het betreffende jaar. Indien de opzegging niet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar geschiedt, wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging 1 maand later. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door middel van het sturen van een e-mail naar: klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be of door het invullen van een formulier in de online omgeving nadat het lid is ingelogd. Onderaan dit bericht staat het opzegformulier, deze kunt u invullen.

Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dan ontvangt u naar rato het lidmaatschapgeld terug. Na opzegging kan het lid nog gedurende de resterende contractperiode gebruik maken van alle voordelen van de Seniorenvoordeelkaart.