Opzeggen

Opzeggen kan op het moment dat u de herroepingstermijn van 14 dagen heeft gepasseerd. U kunt op ieder gewenst moment opzeggen. Tevens is het altijd mogelijk om na het opzeggen van uw lidmaatschap weer opnieuw een lidmaatschap aan te gaan. Mocht u op willen zeggen dan leggen wij u uit hoe u dit kunt doen.

Uw huidige lidmaatschap

Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt het Lidmaatschap – behoudens opzegging – automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Deze voor onbepaalde tijd voortgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De wijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging staan hieronder.
Informatie over de looptijd van uw Lidmaatschap kunt u opgevraagd via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be. 

Opzegging van het lidmaatschap

Indien het Lid het Lidmaatschap na 1 jaar niet wenst voort te zetten, dient deze te worden opgezegd met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar. De opzegging geschiedt in het eerste jaar tegen het einde van het betreffende jaar. Indien de opzegging niet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar geschiedt, wordt het Lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette Lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het Lidmaatschap eindigt bij opzegging 1 maand later.
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door middel van het sturen van een e-mail naar: klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be of door het invullen van een formulier in de online omgeving nadat het Lid is ingelogd. Onderaan dit bericht staat het opzegformulier, deze kunt u invullen.

Reeds betaalde Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dan ontvangt u naar rato het Lidmaatschapgeld terug. Na opzegging kan het Lid nog gedurende de resterende contractperiode gebruik maken van alle voordelen van de Seniorenvoordeelkaart.